Władze


Prezes Stowarzyszenia - Jerzy Giziński
V-ce Prezes - Rafał Kwiatkowski
Sekretarz - Krzysztof Giziński
Skarbnik - Aneta Ciosek
Członek Zarządu - Małgorzata Skolik